Erik Šošolík

Bachelor's thesis

Organizace cestovního ruchu v Chorvatsku

The organization of tourism in Croatia
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá systémem a organizací cestovního ruchu v Chorvatsku. Teoretická část práce je věnována politice a organizaci cestovního ruchu. Je popsána tvorba politiky cestovního ruchu a její nástroje. Na příkladu zemí jsou ukázány různé přístupy k organizaci cestovního ruchu. V praktické části je rozebrána případová studie Chorvatska. Jsou popsány zákony, které mají přímý dopad na tvorbu …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the system and organization of tourism in Croatia. The theoretical part is devoted to the politics and organization of tourism. The creation of tourism policy and its instruments are described. Different approaches to the organization of tourism are shown on the example of several countries. In the practical part is discussed the case study of Croatia. There are described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2020
  • Supervisor: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta