Erik Šošolík

Bachelor's thesis

Organizace cestovního ruchu v Chorvatsku

The organization of tourism in Croatia
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá systémem a organizací cestovního ruchu v Chorvatsku. Teoretická část práce je věnována politice a organizaci cestovního ruchu. Je popsána tvorba politiky cestovního ruchu a její nástroje. Na příkladu zemí jsou ukázány různé přístupy k organizaci cestovního ruchu. V praktické části je rozebrána případová studie Chorvatska. Jsou popsány zákony, které mají přímý dopad na tvorbu …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the system and organization of tourism in Croatia. The theoretical part is devoted to the politics and organization of tourism. The creation of tourism policy and its instruments are described. Different approaches to the organization of tourism are shown on the example of several countries. In the practical part is discussed the case study of Croatia. There are described …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedúci: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta