Bc. Vratislav Marek

Bachelor's thesis

Účetní a fakturovací software

Accounting and billing software
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje realizaci fakturačního a účetního programu určeného pro drobné živnostníky. V práci je popsáno využití jazyka Java s důrazem na serializaci, vlákna a využití kolekcí, technologii XML a možnost tisku pomocí knihovny Java Print. V praktické části je realizováno jednoduché účetnictví včetně tvorby faktur. Aplikace navíc umožňuje tisk smlouvy o dílo, vedení deníku živnostníka …viac
Abstract:
The subject of this thesis is an accounting program aimed at self-employed people or small companies. The theoretical part contains the description of the Java programming language, with emphasis on serialization, threading, the use of collections and XML technology and the ability to print output on a printer using the Java "Print" library. The practical part of this thesis contains a simple accounting …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marek, Vratislav. Účetní a fakturovací software. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / odbor:
Information Technology / Information Technology

Práce na příbuzné téma