Veronika Juříčková

Diplomová práce

Dotační možnosti EU na podporu malého a středního podnikání na příkladu konkrétní projektové žádosti

EU Grant Possibilities to Support Small and Medium Sized Enterprises in the Case of a Sample Project Application
Anotace:
DOTAČNÍ MOŽNOSTI EU PRO PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ NA PŘÍKLADU KONKRÉTNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Bc. Veronika Juříčková Diplomová práce se zaměřuje na problematiku projektového řízení a jeho následného využití pro zpracování žádosti o podporu na příkladu konkrétního projektu. Cílem diplomové práce je sestavení žádosti o podporu nesoucí název Pořízení svařovacího automatu na střešní krytinu, jež …více
Abstract:
EU GRANT POSSIBILITIES TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN THE CASE OF A SAMPLE PROJECT APPLICATION Bc. Veronika Juříčková This diploma thesis focuses on the issue of project management and subsequent use in the processing of grant application in the case of a sample project. The aim of this diploma thesis is evaluated grant options for a sample project call Acquisition of welding machine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Michaela Staníčková
  • Oponent: Lucie Mésárošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava