Bc. Petr Vlček

Diplomová práce

Vybrane aspekty cinnosti strediska vychovne pece z pohledu pracovniku

Selected Aspects of Educational Care Centre Activities from the View of Workers
Anotace:
Záměrem práce je zjistit a popsat rozpory mezi požadovanými zájmy různých okolních subjektů na středisko a jeho reálnými dispozicemi. Pro zvolený problém je s ohledem na povahu zkoumaného problému využita kvalitativní metoda zakotvené teorie. Pro potřeby výzkumu byla důležitá kvalita získaných dat, která byla získána metodou polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky vybraného střediska. Analýza a …více
Abstract:
The intention of this thesis is to identify and describe the differences between the desired interests of various entities in institutional education of children and youth and its real dispositions. For this chosen problem is due to the nature of problem used qualitative theory method. For the purposes of the research, was an important indicator a quality of the data, which were obtained by interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlček, Petr. Vybrane aspekty cinnosti strediska vychovne pece z pohledu pracovniku. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe