Bc. Dagmar Zbořilová

Master's thesis

DISKRIMINACE NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN Z HLEDISKA UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

Discrimination of national minorites in terms of their employability
Abstract:
Nezaměstnanost, spojená s diskriminací minoritní romské menšiny u nás, je hlavním předmětem zpracování této diplomové práce. Její obsah se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické práci popisuji právní dokumenty, které zaručují ochranu národnostních menšin z pozice státu, dále se zabývám jejich historií, původem, zvyky a způsobem života. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu …more
Abstract:
The main aim of this diploma work is to find out to what extent the employment prospects of the Romany minority in the Czech Republic are influenced by an inherent discrimination against this group. It is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part I describe the laws that serve to protect ethnic minorities and I also deal with the history, origins, customs and lifestyle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2009
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Education / Social Education

Theses on a related topic