Bc. Dagmar Zbořilová

Diplomová práce

DISKRIMINACE NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN Z HLEDISKA UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

Discrimination of national minorites in terms of their employability
Anotace:
Nezaměstnanost, spojená s diskriminací minoritní romské menšiny u nás, je hlavním předmětem zpracování této diplomové práce. Její obsah se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické práci popisuji právní dokumenty, které zaručují ochranu národnostních menšin z pozice státu, dále se zabývám jejich historií, původem, zvyky a způsobem života. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu …více
Abstract:
The main aim of this diploma work is to find out to what extent the employment prospects of the Romany minority in the Czech Republic are influenced by an inherent discrimination against this group. It is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part I describe the laws that serve to protect ethnic minorities and I also deal with the history, origins, customs and lifestyle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma