Mgr. Eva Novotná

Bakalářská práce

Karotenoidy a jejich úloha ve zdraví a nemoci

Carotenoids, their role in health and disease
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována látkám karotenoidní povahy z hlediska působení na zdravý a nemocný lidský organizmus. Karotenoidy jsou všeobecně považovány za jedny z nejdůležitějších a nejúčinnějších antioxidantů, avšak mechanizmy jejich působení v organizmu nejsou dosud zcela objasněny. Na základě již zjištěných poznatků z oblasti chemických, biochemických a fyziologických vlastností by tyto látky …více
Abstract:
This bachelor work is paid to agents of carotenoid nature in terms of effects on healthy and diseased human organism. Carotenoids are generally considered to be one of the most important and most powerful antioxidants, but the precise mechanisms of their impact on humans have not been fully clarified, yet. On the basis of already identified knowledge in the field of chemical, biochemical and physiological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Vladimíra Nováková Mužáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Eva. Karotenoidy a jejich úloha ve zdraví a nemoci. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie