Bc. Daniel Kročil

Diplomová práce

Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území Pardubického kraje

Evaluating of present state and management of selected specially protected aread of the Pardubice Region
Anotace:
V diplomové práci byl zhodnocen současný stav a péče v deseti maloplošných zvláště chráněných území Pardubického kraje. Pro zhodnocení byla použita "Metodika hodnocení stavu a péče o maloplošná zvláště chráněná území" (Svátek a Buček, 2005). Zdrojem informací, pro plnohodnotné ohodnocení každého území, byl terénní průzkum a plán péče. Na základě výsledného hodnocení stavu a péče byla navržena opatření …více
Abstract:
The thesis evaluated present state and management of ten small specially protected areas in the Pardubice Region. "The Methodology for evaluation the state and management of small specially protected areas" (Svátek and Buček, 2005) was used for evaluation. The source of information to fully evaluate each area was the field survey and management plan. On the basic of the resulting state and management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2022
  • Vedoucí: Ing. Martin Svátek, Ph.D.
  • Oponent: Jan Jeňýk Hofmeister, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta