Mgr. Mariana Klimešová

Bachelor's thesis

Negativní faktory v rámci výchovy v rodině

Negative factors in frame of education at a family
Anotácia:
K primárním aspektům empirického zkoumání zahrnuji oblasti ovlivňující svým způsobem chování členů rodiny. Jednotlivé kapitoly vypovídají o primárních způsobech možností ovlivňování behaviorální rámec u dětí, které v konečném důsledku mají možnost způsobovat patologické chování, poruchy osobnosti. V práci jsem se snažila odhalit skutečnosti, které z hlediska prevence poukazují na důležité aspekty mající …viac
Abstract:
Towards primary aspects of empirical research I include spheres those influence behaviour of the family members in a way. Individual chapters predicate about primary ways of possibilities of influencing the behavioural frame of children, those may cause pathological behaviour, behavioural disturbances in final consequence. In my work I tried to uncover the matter those, in light of prevention, point …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2007
  • Vedúci: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta