Ing. Eva Šimečková

Bakalářská práce

Socioekonomická analýza města Jihlava

Socio-economic analysis of the town Jihlava
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Socioekonomická analýza města Jihlava“ je rozbor faktorů ovlivňující rozvoj města Jihlavy. Zabývá se populačním vývojem, strukturou obyvatelstva, hospodářstvím města, úrovní vybavenosti města infrastrukturou. Charakteristika města Jihlavy je porovnávána s ostatními krajskými městy.
Abstract:
The goal of the submitted thesis "Socio-economic analysis of the town Jihlava" is to analyse the factors that influence the town development. This thesis deals with the population development, the structure of the population, the economy of the town, the level of the town´s facilities with the technical infrastucture. The features of the town Jihlava are compared with the features of other regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta