Radka Vavřinčíková

Bakalářská práce

Alternativní zdroje energie při vytápění budov

Alternative energy sources for buildings heating
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů energií pro budovy na území České republiky a dále zde bude analyzováno, zda je pro společnost výhodnější vytápění tradičními zdroji, tedy fosilním palivem nebo alternativním zdrojem. Cílem této bakalářské práce je ukázat a zhodnotit vývoj obnovitelných zdrojů energií a nastínit možné varianty, jak ušetřit, jak si nejlépe vybrat a jak …více
Abstract:
The thesis deals with use of renewable energy resources for buildings in the Czech Republic. The work also analyses and determines if traditional energy utilization, it means fossil fuels heating, is more advantageous for our community than alternative source using. The aim of the diploma work is to show and evaluate development of renewable energy resources and outline possible variants of fuel economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Marek Velička
  • Oponent: Pavel Fojtík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava