Bc. Lenka Fešarová

Diplomová práce

Beethovenovi mecenáši

Supporters of Beethoven
Anotace:
Diplomová práce "Beethovenovi mecenáši" se zabývá šlechtickými rody, které podporovaly Beethovena. Práce popisuje vzájemné vztahy mezi šlechtici a Beethovenem, doloženy jsou jejich vzájemné dopisy. Součástí práce je i analýza Klavírní sonáty C dur, op. 53, nazvané Waldsteinská.
Abstract:
The thesis "Supporters of Beethoven" deals with aristocratic families, who supported Beethoven. The thesis describes relationship between the aristocrats and Beethoven, which is documented by their correspondence. The analysis of the piano sonata C major, op. 53 called Waldstein, is also included.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Michal Košut, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství hudební výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.