Bc. Jakub Blokša

Diplomová práce

Design Guidelines for User Interface for Augmented Reality

Design Guidelines for User Interface for Augmented Reality
Anotace:
Práca analyzuje uživateľské prostredia a smernice pre rozšírenú realitu, posudzuje už existujúce rozhrania pre virtuálnu realitu a ostatné zariadena na zistenie prijateľnej aplikácie v rozšírenej reality spolu s autorskými nápadmi a smernicami. Výskum vyberá praktické časti analýzy ako typy ovládania a prezentačné elementy vhodné pre zariadenia rozšírenej reality na navrhnutie správnej aplikácia vrámci …více
Abstract:
The paper analyzes user interfaces and guidelines for augmented reality, reviews already existing interfaces for virtual reality and other devices to determine the plausible application in augmented reality with the addition of auctorial ideas and guidelines. The research extracts practical parts of the analysis, like the control types and the presentation elements suitable for the augmented reality …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Čejka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace