Bc. Jan Lauš

Bakalářská práce

Observační realismus ve filmu Liverpool. Neoformalistická filmová analýza

Observational realism in Liverpool. Neoformalist film analysis
Anotace:
Bakalářská práce představuje analýzu čtvrtého celovečerního filmu argentinského filmaře Lisandra Alonsa, Liverpool (2008). Využíváním přístupu neoformalistické analýzy dokazuje, že formální a stylistické prostředky jsou sdruženy do koherentní podoby skrze řídící konstrukční princip nazvaný jako observační realismus.
Abstract:
The bachelor thesis introduces an analysis of fourth feature film by Argentine filmmaker Lisandro Alonso, Liverpool (2008). It proves, by applying the approach of neoformalist analysis, that formal and stylistic devices are brought to coherent form through the control design principle phrased as observational realism.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marie Barešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta