Mgr. Ivana Malá

Bakalářská práce

Aplikace teorie afektivní inteligence na mikroprostředí voleb do Akademického senátu Fakulty sociálních studií

Application of the Affective Intelligence Theory on the Elections to Academic Senate of Faculty of Social Studies
Anotace:
Tato výzkumná práce se zabývá vlivem dvou typů pozitivních a negativních emocionálních stavů na dva druhy strategií volebního rozhodování: symbolické volby a racionální volby. V teoretické části je podán stručný přehled o emocích a strategiích politického rozhodování. Dále jsou uvedeny jiné projekty, které se oblastí vlivu emocí na politické rozhodování zabývají. Autorka především zdůrazňuje teorii …více
Abstract:
This research is concerned with the influence of two types of positive and negative emotional states on the two types of vote decision-making strategies: symbolic choice and rational choice. The theoretical part gives a brief overview of emotions and political decision-making strategies. Listed below are other projects about the effects of emotions involved in political judgment. The author especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Josef Lukas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií