Mgr. Ivana Malá

Bachelor's thesis

Aplikace teorie afektivní inteligence na mikroprostředí voleb do Akademického senátu Fakulty sociálních studií

Application of the Affective Intelligence Theory on the Elections to Academic Senate of Faculty of Social Studies
Abstract:
Tato výzkumná práce se zabývá vlivem dvou typů pozitivních a negativních emocionálních stavů na dva druhy strategií volebního rozhodování: symbolické volby a racionální volby. V teoretické části je podán stručný přehled o emocích a strategiích politického rozhodování. Dále jsou uvedeny jiné projekty, které se oblastí vlivu emocí na politické rozhodování zabývají. Autorka především zdůrazňuje teorii …more
Abstract:
This research is concerned with the influence of two types of positive and negative emotional states on the two types of vote decision-making strategies: symbolic choice and rational choice. The theoretical part gives a brief overview of emotions and political decision-making strategies. Listed below are other projects about the effects of emotions involved in political judgment. The author especially …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Josef Lukas, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií