Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D.

Rigorózní práce

Společenský život na pozadí proměn moravského venkova v období pozdního socialismu (teze disertační práce)

Social life on the background of the changes in the Moravian countryside during late socialism (PhD Thesis Proposal)
Anotace:
Na pozadí zájmu o společenský život ve venkovských obcích jihozápadní Moravy během pozdního socialismu lze sledovat sociálních proměny v širších souvislostech. Každodenní život na venkově se měnil nejen díky mocenským zásahům, ale i v souladu se snahami vesnických komunit uchovat si vlastní tradice a identitu pod tlakem modernizačních procesů. Vedle dalších fenoménů (oficiální slavnosti, akce „Z“, …více
Abstract:
The interest in social life in the south-western Moravian countryside during the late socialism era presents a starting point for reflecting the wider contexts of social changes. Changes in everyday life were influenced not only by the pressure of the state power but also by local communities’ efforts to save their own traditions and identity in the background of the modernization processes. In addition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2020

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta