Mgr. Pavla Wernerová

Bakalářská práce

Vliv Evropské unie na ochranu životního prostředí v ČR

The impact of the European Union on environmental protection in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce Vliv Evropské unie na ochranu životního prostředí v ČR se zabývá problematikou ochrany životního prostředí v České republice před vstupem do Evropské unie a po něm. Hlavní důraz je zde kladen na soustavu Natura 2000, která se vstupem České republiky do Evropské unie musela být implementována do české legislativy. Cílem práce je pomocí několika předem stanovených indikátorů analyzovat …více
Abstract:
This bachelor's thesis called The Impact of the European Union on Environmental Protection in the Czech Republic deals with the subject of the protection of environment in the Czech Republic before joining the European union and after it. The main focus here is on the Natura 2000 Network which had to be implemented into Czech law. The goal of this work is to analyse (based on several indicators) how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dominika Tóthová
  • Oponent: Ing. Michal Struk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta