Bc. Michal Čečák

Master's thesis

Využití Green ICT praktik při inovaci ICT ve veřejné správě

Application of Green ICT Practicies at Innovation of ICT in Public Sector
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na využití současných trendů Green ICT a trvale udržitelného rozvoje ve veřejné správě. Jedná se o zajímavé a aktuální téma, s ohledem na stav veřejné správy v České republice, která většinou nehraje vůdčí roli při ochraně životního prostředí. Prostřednictvím implementace těchto opatření lze zajistit šetrnější přístup k životnímu prostředí, dosáhnout značných úspor v oblasti …more
Abstract:
This diploma thesis has focused on an implementation of recent Green ICT trends and a sustainable development in the public administration. The issue is interesting and topical with regard to the situation in the public administration of the Czech Republic playing no leading role within the environmental protection. Using the implementation of the steps mentioned in the thesis it is possible to make …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Libor Gála

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS