Bc. Michal Čečák

Master's thesis

Využití Green ICT praktik při inovaci ICT ve veřejné správě

Application of Green ICT Practicies at Innovation of ICT in Public Sector
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na využití současných trendů Green ICT a trvale udržitelného rozvoje ve veřejné správě. Jedná se o zajímavé a aktuální téma, s ohledem na stav veřejné správy v České republice, která většinou nehraje vůdčí roli při ochraně životního prostředí. Prostřednictvím implementace těchto opatření lze zajistit šetrnější přístup k životnímu prostředí, dosáhnout značných úspor v oblasti …viac
Abstract:
This diploma thesis has focused on an implementation of recent Green ICT trends and a sustainable development in the public administration. The issue is interesting and topical with regard to the situation in the public administration of the Czech Republic playing no leading role within the environmental protection. Using the implementation of the steps mentioned in the thesis it is possible to make …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Libor Gála

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS