Ladislava Ordeltová

Bakalářská práce

Význam floristické tvorby pro osoby se specifickými potřebami.

Meaning of floristic creation for people with specific requirement.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá významem floristické tvorby pro osoby se specifickými potřebami. Těmito osobami se rozumí osoby se zrakovým postižením. V práci je klasifikováno zrakové postižení, ostatní smysly využívané zrakově postiženými osobami a také estetické prvky, které jsou v aranžmá pro tyto osoby důležité. Dále popisuje, jak správně komunikovat se zákazníkem s postižením zraku. Zaměřuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with importance of floristic work for people with specific needs. These people are visually impaired. The work classifies visual impairment, other senses used by visually impaired people and also aesthetic elements that are important in the arrangement for these people. It also describes how to properly communicate with a visually impaired customer. It focuses on competitions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
  • Oponent: Jarmila Neugebauerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta