Jiří Pchálek

Diplomová práce

Územní studie rozvojové plochy pro hromadné bydlení v Bohuslavicích

Territorial study of development area for collective housing in Bohuslavice
Anotace:
Cílem diplomové práce je zpracování návrhu územní studie zástavby rozvojové plochy pro hromadné bydlení na parcele 1554/10 v Bohuslavicích. Zájmová lokalita je v současné době využívána jako louka avšak do budoucna se jedná, dle územního plánu obce Bohuslavice, o plochu s využitím smíšeným, obytným. Vzhledem k blízké návaznosti na okolní zástavbu a možnosti napojení na stávající technickou a dopravní …více
Abstract:
The aim of this diploma theisis is an elaboration of a proposal of a territorial study of development of a development area for collective housing on parcel 1554/10 in Bohuslavice. The locality of interest is currently used as a meadow, but in the future, according to the territorial plan of the Bohuslavice village, it´s supposed to be an area with mixture of residantal use. Due to the proximity to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2019
  • Vedoucí: Martin Ferko
  • Oponent: Rostislav Walica

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava