Theses 

Personální marketing (analýza vybraného podniku) – Ing. Alena Zelenková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Alena Zelenková

Bakalářská práce

Personální marketing (analýza vybraného podniku)

Human Resource marketing (selected company analysis)

Anotace: Personální marketing je v dnešní době velmi často skloňovaným pojmem, takže dříve či později každá firma zjistí, že je důležitou součástí úspěšného podnikání. V této práci jsou shrnuty postupy personalistů, způsoby výběrových řízení, typů pohovorů, dále možnosti hodnocení pracovníků a jejich udržení ve firmě. V současné společnosti je poměrně vysoká míra nezaměstnanosti, což způsobuje vysokou poptávku po pracovních místech. Není ojedinělé, že na jedno pracovní místo připadají i desítky uchazečů. Zaměstnavatelé tak mají široký výběr, což má za důsledek stále propracovanější způsoby výběrových řízení, proto je personalista jednou z nejdůležitějších osob v každé firmě. Na základě pozorování a analýzy jsem vyhodnotila a rozebrala, zda je dostatečně rozvinutý systém personálního marketingu v analyzované společnosti.

Abstract: These days there is very often used a term personnel marketing, thus every company is going to find out sooner or later, that it is important part of successful business. This paper covers and summarizes working processes of HR specialists, recruitment methods, types of interviews as well as possibilities of employees' evaluation and their sustainability in the company. As there is relatively high unemployment rate in the society at the moment, it is possible to notice high job demand as a consequence. Indeed, it is not exceptional to have tens of job applications for one job. It gives big choice for employers, thus HR managers have to continuously create more sophisticated application processes to be able to choose the best applicant. It makes them one of the most important people within the company. Based on observation and analyses, I evaluated and analysed degree of development of the system of personal marketing in the analysed company.

Klíčová slova: Personální marketing, nábor zaměstnanců, osobní pohovor, zaměstnanecké výhody, hodnocení pracovníků, ukončení pracovního poměru/Human resources marketing, recruitment, personal interview, employee benefits, staff evaluation, termination of employment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Ing. Klára Bábovková, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:54, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz