Bc. Iveta Blažková

Bachelor's thesis

Motivation der Studierenden an der Juristischen Fakultät der Masaryk-Universität zum Erlernen der deutschen Rechtssprache

Motivation of students at the Faculty of Law of Masaryk University to learn legal German
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of motivation of students at the Faculty of Law of Masaryk University to learn legal German. The first part, theoretical, deals with terms motivation and factors exert influence over motivation to learn foreign language, significant theories of motivation and learning foreign language by adults. Thereafter there follows characterization of legal German lessons …more
Abstract:
V bakalářské práci pojednávám o motivaci studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity při učení se odborné právnické němčině. Bakalářská práce se blíže věnuje motivaci, faktorům ovlivňující motivaci a teoriím o ní, rozebírá učení se cizímu jazyku u dospělých a blíže specifikovanou oblast odborného jazyka a právnické němčiny. V neposlední řadě mapuje stav výuky odborné právnické němčiny na Masarykově …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language