Tereza KADEŘÁBKOVÁ

Bakalářská práce

Předpoklady pro výkon funkce úředníka města Ústí nad Labem

Assumptions for Performance Function Civil Servant in Ústí nad Labem
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku aktuálního stavu předpokladů pro výkon funkce úředníka v krajském městě Ústí nad Labem v porovnání se zněním Zákona o úřednících územně samosprávných celků. Pomocí komparativní analýzy je tento stav předpokladů zjištěn a dále je v práci porovnán s aktuálním stavem předpokladů pro výkon funkce úředníka ve městě Most a v Ústeckém kraji.
Abstract:
The Bachelor Thesis is focused on the issues of the current state of prerequisites for the performance of the function in county seat Ústí nad Labem in comparison with the wording of the Act on Officials of Territorial Self-Government Units. Using a comparative analysis, the state of these prerequisites is determined and further is compared with the current state of prerequisites for the performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADEŘÁBKOVÁ, Tereza. Předpoklady pro výkon funkce úředníka města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa