Bc. Anzhela Zmieva

Diplomová práce

Audit účetní závěrky

Audit of Final Accounts
Anotace:
Cílem práce zpracované na téma „Audit účetní závěrky“ bylo objasnit pojmy účetní závěrka a audit účetní závěrky. Obsah práce je věnován legislativní úpravě účetní závěrky, její druhům a náležitostem. Práce též objasňuje pojem audit a popisuje jeho druhy, převážně se věnuje auditu účetní závěrky a pojednává o jednotlivých krocích auditora při jeho provedení.
Abstract:
The aim of this work on the topic: "Audit of Final accounts" was to clarify the concept of Finanl avvounts and audit of final accounts The content of the work is devoted to legislation in the financial statements, the types and requirements. This work also clarifies the concept of audit and describes its types, it mainly deals with audit of final accounts and discusses the various steps in the audit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Alena Klumparová
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance