Bc. Hana Moravčíková

Bakalářská práce

Denní režim v dětském domově z pohledu dětí

Daily schedule in a children's home from the point of view of children
Anotace:
Bakalářská práce „Denní režim v dětském domově z pohledu dětí“ se zabývá názory a postoji dětí staršího školního věku na denní režim v dětském domově, ve kterém jsou umístěné. V první části je popsána vývojová úroveň těchto dětí a problematika mládeže v riziku. Druhá část pojednává o životě v dětském domově ve vztahu k odlišným typům výchov a třetí je zaměřena na kvalitativní výzkum, který je založen …více
Abstract:
The bachelor thesis “Daily schedule in a children's home from the point of view of children” deals with opinions of older school age children on a daily schedule in the children's home they are situated in. In the first chapter the developmental level of these children and the problematics of At-Risk Youth are described. The second chapter deals with life in the children's home in a relation to other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Michaela Fialová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta