Ing. Zuzana Kovářová

Diplomová práce

IFRS pro MSP a jejich aplikace v českých podmínkách

IFRS for SMEs and their applications in czech conditions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá aplikací IFRS pro MSP v českých podmínkách. Obecný popis Mezinárodních účetních standardů a důvody pro přijetí standardu pro malé a střední podniky doplňuje v teoretické části vymezení těchto podniků a zjednodušení ve zveřejnění proti plné verzi IFRS. V aplikační části je popsáno zpracování výkazu o finanční situaci podle IFRS a jeho srovnání s rozvahou podle českých …více
Abstract:
This thesis is focused in the application of IFRS for SMEs in Czech conditions. The description of IFRS and the reason for their adoption for small and medium size companies, that is completed in theoretic part, is the simplification in presentation against full version IFRS. In practical part of this thesis is described the processing of the statement of financial position by IFRS and its comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Gabriela Dlasková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní