Bc. Martina Miškelová

Diplomová práce

Pracovní schopnost a její měření za pomoci Indexu pracovní schopnosti (na příkladech realizovaných studií)

Work Ability and its measurement by Work Ability Index (on examples of existing studies)
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá problematikou pracovní schopnosti a jejího měření. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část popisuje teoretický základ konceptu pracovní schopnosti v kontextu demografického stárnutí a stárnutí pracovní síly. Dále popisuje teoretické aspekty měření pracovní schopnosti se zřetelem na použití konkrétního nástroje, jímž je Index pracovní …více
Abstract:
This thesis deals with work ability and its measurement by Work Ability Index, WAI. The thesis is divided into two parts – theoretical and empirical. The theoretical part describes a theoretical baseline for the concept of work ability within the demographical changes, which goes in line with the demographic and workforce ageing. Furthermore, it depicts the theoretical aspects of work ability measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta