Martin Tichovský

Bakalářská práce

3 D kinematografie v kameramanské praxi

3 D cinematography from DOP´s point of view

Anotace:
Technologie natáčení a reprodukce 3D filmů se dostává díky pokročilé digitalizaci kinematografie do další vývojové etapy. Integrace nových výrobních postupů s sebou nese dramatický posun v práci kameramana, který dosud z velké části zodpovídal za finální obrazovou složku filmového díla.Ve své práci stručně shrnu historii 3D kinematografie, jež je úzce spjata s počátky filmu vůbec. Představím základní …více
Abstract:
The technology and reproduction of 3D movies is going to the next level of evolution because of the digitalization. Integration of the new form of poduction of audiovisual pieces brings different...
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2011
  • Vedoucí: Jiří Myslík
  • Oponent: Vladimír Smutný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a vjakékoliv formě, včetně formy elektronické;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.