Bc. Daniel PICHERT

Diplomová práce

Angličtina jako mezinárodní jazyk: proměna pedagogické praxe

Pedagogical implications of English as an international language
Abstract:
The thesis has chosen the topic of English as an international lingua franca as its point of focus and interest, since the subject is very vibrant and arguably pivotal for future English Language Teaching development. The English language, its usage, trends and deployment have undergone major shifts in the last decades and modern pedagogy has to acknowledge the change and adapt to it to stay topical …více
Abstract:
Tato diplomová práce si zvolila téma "angličtina jako mezinárodní dorozumívací jazyk" jako svůj hlavní předmět zájmu, neboť toto téma je velmi ožehavé a možná zcela stěžejní pro budoucnost a vývoj výuky angličtiny. Angličtina, její užití, tendence a rozvoj podstoupily velké změny v posledních několika desetiletích a současná pedagogika musí tyto změny přijmout a přizpůsobit se jim, chce-li zůstat aktuální …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PICHERT, Daniel. Angličtina jako mezinárodní jazyk: proměna pedagogické praxe. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/