MUDr. Milan HANZL

Disertační práce

Vztah vysokých hladin interleukinu-6 v pupečníkové krvi novorozenců porodní váhy pod 1500g, k mortalitě, kraniální a plicní morbiditě a riziku neurosenzorického postižení

THE RELATIONSHIP BETWEN HIGH LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN CORD BLOOD OF NEWBORN WITH THE BIRTH WEIGHT UNDER 1500G AND MORTALITY, CRANIAL AND PULMONAL MORBIDITY AND RISK NEUROSENSORIC IMPAIREMENT
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2009
Zveřejnit od: 10. 7. 2009
Identifikátor: 16371

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Dr.h.c.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANZL, Milan. Vztah vysokých hladin interleukinu-6 v pupečníkové krvi novorozenců porodní váhy pod 1500g, k mortalitě, kraniální a plicní morbiditě a riziku neurosenzorického postižení. Č. Bud., 2009. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 07. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 7. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta