Bc. Oldřich Hošek

Diplomová práce

Percepce životních hodnot u pacientů v terminálním stádiu nemoci

Perception of life values by patients in terminal stage of disease
Anotace:
Diplomová práce s názvem Percepce životních hodnot u pacientů v terminálním stádiu nemoci je prací teoreticko-výzkumnou. V teoretické části je popisována problematika umírání a smrti, paliativní a hospicové péče, postojů, hodnot a hodnotové orientace a v neposlední řade je v práci popsána existenciální analýza, logoterapie a představujeme zakladatele fenoménů V. E. Frankla. V empirické části jsou prezentovány …více
Abstract:
The Diploma thesis "Perception of life values by patients in the terminal stage of a disease" is composed of theoretical and investigatory part. The theoretical part describes the issue of dying and death, palliative and hospice care, attitudes, values and values´ orientation. Last but not least it talks about existential analysis with logotherapy and the founder of those phenomena V. E. Frankl. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hošek, Oldřich. Percepce životních hodnot u pacientů v terminálním stádiu nemoci. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech