Ing. Soňa BUČKOVÁ

Diplomová práce

Projekt rozvoje hotelu St Clair v Thursu

Project of development in St Clair hotel in Thurso
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá "Projektem rozvoje hotelu St Clair v Thursu", jeho službami, spokojeností zákazníků a cestovním ruchem. Na základě poznatků z teoretické části jsem si vyčlenila problematiku hotelových služeb. Z analýzy, kterou jsem provedla z dotazníků, jsem zjistila důležité informace k vytvoření návrhu projektu hotelu. Na základě vyhodnocené analýzy byl vypracován návrh projektu, který …více
Abstract:
This diploma work deals "Project of development of St Clair hotel in Thurso", his services, satisfaction of customers and tourist trade. Based on the information in theoretical part i detached problems of hotel services. From analyse which i did from questionnaires, i found out important information to facture suggestion of project hotel. Based on evaluated analyses was draw up a project, which bring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008
Identifikátor: 8193

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUČKOVÁ, Soňa. Projekt rozvoje hotelu St Clair v Thursu. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.