Ing. Soňa BUČKOVÁ

Master's thesis

Projekt rozvoje hotelu St Clair v Thursu

Project of development in St Clair hotel in Thurso
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá "Projektem rozvoje hotelu St Clair v Thursu", jeho službami, spokojeností zákazníků a cestovním ruchem. Na základě poznatků z teoretické části jsem si vyčlenila problematiku hotelových služeb. Z analýzy, kterou jsem provedla z dotazníků, jsem zjistila důležité informace k vytvoření návrhu projektu hotelu. Na základě vyhodnocené analýzy byl vypracován návrh projektu, který …more
Abstract:
This diploma work deals "Project of development of St Clair hotel in Thurso", his services, satisfaction of customers and tourist trade. Based on the information in theoretical part i detached problems of hotel services. From analyse which i did from questionnaires, i found out important information to facture suggestion of project hotel. Based on evaluated analyses was draw up a project, which bring …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2008
Identifier: 8193

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BUČKOVÁ, Soňa. Projekt rozvoje hotelu St Clair v Thursu. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.