Vendula Rybářová

Diplomová práce

Corporate Social Responsibility v bankovním sektoru

Corporate Social Responsibility in the banking sector
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat systém Corporate Social Responsibility v bankovním sektoru, navrhnout určitá opatření pro řešení zjištěných nedostatků a způsoby hodnocení efektivnosti realizovaných aktivit. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy související s problematikou Corporate Social Responsibility, uvádí její základní charakteristické …více
Abstract:
The aim of this Master's thesis is to analyze the system of Corporate Social Responsibility in the banking sector, to propose some measures for solution of identified deficiencies and ways of evaluating the effectiveness of implemented activities. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part defines the basic concepts related to the issue of Corporate Social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Ondřej Hykš
  • Oponent: Klára Vyhnánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44311