Bc. Jaroslav BANĚČEK

Diplomová práce

Racionalizační projekt výroby izolačních dílů ve společnosti BRUSH SEM s.r.o.

Rationalization project for manufacturing of insulation parts at BRUSH SEM s.r.o.
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je racionalizovat pracoviště truhlárny, kde se obrábějí izolační díly a sklady, kde se polotovary před zpracováním uskladňují. Práce je rozdělená do čtyř částí: úvod (popis společnosti), analýza současného stavu (truhlárna, sklady), doporučený návrh pracoviště truhlárny, včetně investičního rozpočtu a doporučený návrh skladového hospodářství, včetně investičního rozpočtu …více
Abstract:
The main objective of the master thesis is rationalization of the joinery shop and warehouses for blanks.The project is divided into four sections: introducion (company description), anlysis of the current situation (joinery shop, warehouses), recommended draft of the joinery shop including investment evaluation, recommended warehouse management (system) including investment evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BANĚČEK, Jaroslav. Racionalizační projekt výroby izolačních dílů ve společnosti BRUSH SEM s.r.o.. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění