MgA. Lenka Jirásková

Diplomová práce

Působení divadelního lektora v profesionálním divadle

Functioning of drama teacher in professional theatre
Anotace:
Anotace Diplomová práce „Působení divadelního lektora v profesionálním divadle“ se zabývá profesí, která zatím není v České republice rozšířena. Práce ukazuje, jak je umění a kultura zakotvena ve státních koncepčních dokumentech. Podává přehled o edukačních aktivitách v základních druzích umění a následně se zaměřuje právě na edukační aktivity v divadlech, jak v České republice, tak v Německu a Velké …více
Abstract:
Annotation Diploma thesis „Functioning of drama teacher in professional theatre“ deals with profession that is not widespread in the Czech Republic yet. The thesis shows establishing of art and culture in government conception documents. It gives an overview of the educational activities in basic kinds of art and then just focus on educational activities in theaters, both in the Czech Republic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: MgA. Zuzana Žáková
  • Oponent: MgA. Kamila Konývková Kostřicová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/jdtbg/