Kateřina Janovská

Bakalářská práce

Corporate Social Responsibility společnosti H&M

Corporate Social Responsibilty of H&M
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Corporate Social Responsibility společnosti H&M. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická se zabývá sociálním marketingem, sociální reklamou, corporate social responsibilty, fashion marketingem a udržitelností. Také popisuje metodiku výzkumu, stanovuje výzkumnou otázku a cíl. Praktická část představuje společnost H&M včetně její historie a aktivit. Na konci je provedeno …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with Corporate Social Responsibility of H&M. The thesis is divided into two sections. The theoretical part is concerned with social marketing, social advertising, corporate social responsibility, fashion marketing and sustainability. It also describes the research method, presents research question and desired goal. The practical part introduces the H&M including its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janovská, Kateřina. Corporate Social Responsibility společnosti H&M. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace