Jana Hajdová

Bakalářská práce

Dominika Dery a současná spirituální poezie

Dominika Dery and the current spiritual poetry
Anotace:
Bakalářská diplomová práce Dominika Dery a současná spirituální poezie se zaměří na zmapování spirituální poezie 90. let 20. století. Tato kapitola české literární historie je s odstupem několika let považována za uzavřenou. Cílem práce je začlenit tvorbu původem české, ovšem převážně v zahraničí působící autorky Dominiky Dery do kontextu spirituálně orientované literatury vzniklé v českém prostředí …více
Abstract:
Present bachelor thesis Dominika Dery and the current spiritual poetry will focus on charting the spiritual poetry of 90´s of 20th century. This chapter of Czech literary history is considered to be closed in the course of several years. The purpose of this study is to cover the work of Dominika Dery, native Czech authoress living abroad, into the context of spiritually orientated literature arisen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích