Ing. Milan Klikar

Diplomová práce

Barbiturová kyselina jako akceptorní části v push-pull chromoforech

Barbituric acid as an acceptor moiety in push-pull chromophores
Anotace:
Kyselina barbiturová a její deriváty mohou vystupovat jako dobré elektron-akceptorní jednotky v push-pull chromoforech. V této práci byly popsány metody příprav barbiturové kyseliny včetně jejího následného zakomponování do push-pull systémů. Dále bylo pojednáno o využití chromoforů s akceptorní barbiturovou jednotkou jako sloučenin s vnitřním přenosem náboje a nelineárně optickými vlastnostmi. Bylo …více
Abstract:
Barbituric acid and its derivatives may act as good electron-acceptor units in push-pull chromophores. In this work, the methods of barbituric acid preparation and its subsequent incorporation into the push-pull systems have been described. Utilization of chromophores with barbituric acceptor unit as compounds with intramolecular charge-transfer and nonlinear optical properties has also been discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klikar, Milan. Barbiturová kyselina jako akceptorní části v push-pull chromoforech . Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická