Michala Kovačičová

Bakalářská práce

Blogovanie ako nástroj marketingovej komunikácie firiem

Blogování jako nástroj marketingové komunikace firem
Anotace:
KOVAČIČOVÁ, MICHALA. Blogování jako nástroj marketingové komunikace firem. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce se zabývá využíváním známých českých blogů jako nástroje marketingové komunikace českých firem. V teoretické části vymezuje základní pojmy z marketingové komunikace a dále se zaměřuje na internetovou marketingovou komunikaci, a pojmy které úzce souvisí …více
Abstract:
KOVAČIČOVÁ, MICHALA. Blogging as a marketing communication tool for companies. Bachelor thesis. Brno: Mendel university in Brno, 2018. Bachelor thesis deals with the use of well-known Czech blogs as a marketing communication tool used by Czech companies. In the theoretical part, it defines the basic concepts of marketing communication and also focuses on Internet marketing communication, including …více
Abstract:
KOVAČIČOVÁ, MICHALA. Blogovanie ako nástroj marketingovej komunikácie firiem. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalárska práca sa zaoberá využívaním známych českých blogov ako nástroja marketingovej komunikácie českých firiem. V teoretickej časti vymedzuje základné pojmy z marketingovej komunikácie a ďalej sa zameriava na internetovú marketingovú komunikáciu, a pojmy ktoré …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Záboj, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický