Theses 

Blogovanie ako nástroj marketingovej komunikácie firiem – Michala Kovačičová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický

Michala Kovačičová

Bakalářská práce

Blogovanie ako nástroj marketingovej komunikácie firiem

Blogování jako nástroj marketingové komunikace firem

Anotace: KOVAČIČOVÁ, MICHALA. Blogování jako nástroj marketingové komunikace firem. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce se zabývá využíváním známých českých blogů jako nástroje marketingové komunikace českých firem. V teoretické části vymezuje základní pojmy z marketingové komunikace a dále se zaměřuje na internetovou marketingovou komunikaci, a pojmy které úzce souvisí s tématem práce. Práce se také věnuje trendu blogů a blogování a interpretuje výsledky průzkumu projektu IPREX BLOGBAROMETER ™ 2015. V praktické části je ukázán pohled zástupců českých firem, blogerů, ale také čtenářů blogů na spolupráci mezi autory a firmami. Následně jsou formulovány návrhy využití blogů jako marketingového nástroje pro firmy i blogery, s ohledem na různá kritéria včetně zhodnocení nákladů tak, aby to vyhovovalo všem zainteresovaným stranám.

Abstract: KOVAČIČOVÁ, MICHALA. Blogging as a marketing communication tool for companies. Bachelor thesis. Brno: Mendel university in Brno, 2018. Bachelor thesis deals with the use of well-known Czech blogs as a marketing communication tool used by Czech companies. In the theoretical part, it defines the basic concepts of marketing communication and also focuses on Internet marketing communication, including concepts closely related to the topic. The thesis also focuses on the trend of blogs and blogging and interprets the results of the IPREX BLOGBAROMETER ™ 2015 research project. The practical part shows the opinion of Czech companies, bloggers, and blog readers for a collaboration between authors and companies. Subsequently, suggestions for using blogs as a marketing tool for companies and bloggers are formulated, taking into account the various criteria, including cost assessments, to suit all stakeholders.

Abstract: KOVAČIČOVÁ, MICHALA. Blogovanie ako nástroj marketingovej komunikácie firiem. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalárska práca sa zaoberá využívaním známych českých blogov ako nástroja marketingovej komunikácie českých firiem. V teoretickej časti vymedzuje základné pojmy z marketingovej komunikácie a ďalej sa zameriava na internetovú marketingovú komunikáciu, a pojmy ktoré úzko súvisia s témou práce. Práca sa taktiež venuje trendu blogov a blogovaniu a interpretuje výsledky prieskumu projektu IPREX BLOGBAROMETER™ 2015. V praktickej časti je ukázaný pohľad zástupcov českých firiem, blogerov, ale aj čitateľov blogov na spoluprácu medzi autormi a firmami. Následne sú sformulované návrhy využitia blogov ako marketingového nástroja pre firmy i blogerov, s ohľadom na rôzne kritériá vrátane zhodnotenia nákladov tak, aby to vyhovovalo všetkým zainteresovaným stranám.

Klíčová slova: blog, bloger, affiliate marketing, marketingová komunikace, influencer marketing

Keywords: marketing communication, affiliate marketing, blog, influencer marketing, blogger

Klíčová slova: marketingová komunikácia, affiliate marketing, influencer marketing, blog, bloger

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Záboj, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/63371 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz