MgA. Michaela Rykrová

Master's thesis

Seberealizace herce za jazykovými i jinými hranicemi

Self-realization of an actor beyond the language and other borders
Abstract:
Diplomová práce „Seberealizace herce za jazykovými i jinými hranicemi“ pojednává o hereckém projevu v cizím jazyce, reflektuje nejen autorčiny herecké zkušenosti v zahraničí a zabývá se otázkou autenticity herce při hereckém jednání v jiném jazyce, než mateřském.
Abstract:
Diploma thesis „Self-realization of an actor beyond the language and other borders” deals with an actor´s performance in a different language. It reflects not only an author´s acting experience gained abroad. It also deals with a topic of authenticity of an actor while acting in a different language instead of mother tongue.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: MgA. Tomáš Klus
  • Reader: doc. Mgr. Igor Dostálek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/lq5bv/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Master programme / field:
Dramatic Arts / Dramatic Acting