Bc. Jana POSPÍŠILOVÁ

Diplomová práce

Mediastinitidy - kompliksce po kardiochirurgickém výkonu - ekonomické aspekty

Deep Sterna Wound Infection - Complications afte Cardiac Surgery - Economic Aspects
Anotace:
Mediální sternotomie je operační přístup pro operativu v kardiochirurgii. S tímto operačním přístupem souvisí jedna z nejzávažnějších komplikací po kardiochirurgickém výkonu a tím jsou hluboké sternální infekce ? mediastinitidy. Při jejich vzniku dochází k prodloužení délky hospitalizace spojenou se zvýšenými náklady na terapii. Cílem práce je zjistit jestli dodržování doporučených postupů v prevenci …více
Abstract:
The medial sternotomy is the operational approach for the operation in cardiac surgery. With this approach, one is related to the operating of the most serious complications after cardiac surgery and thus are deep sternal infection ? mediastinitis. When their formation is to extend the length of hospitalization associated with increased costs to therapy. The aim of the work is to determine if compliance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zoubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Jana. Mediastinitidy - kompliksce po kardiochirurgickém výkonu - ekonomické aspekty. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče