Bc. Jan Vokřál

Bakalářská práce

Mýtus informačního přetížení: Evidence reálnosti fenoménu ve výzkumech knihovnictví a informační vědy

The Myth of Information Overload: Evidence of the Reality of the Phenomenon in Library and Information Science Research
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou reálnosti fenoménu informačního přetížení. V teoretické části práce je zkoumání reálnosti fenoménu informačního přetížení ukotveno jako zkoumání jeho celospolečenské evidence. Je nastíněno historické pozadí fenoménu a představení rozporu fylogenetické a kulturní evoluce v kontextu informačního přetížení. Součástí textu jsou také příčiny a symptomy zkoumaného …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of the reality of the information overload phenomenon. In the theoretical part of the thesis, the investigation of the reality of the information overload phenomenon is anchored as an examination of its all-society occurrence. The historical background of the phenomenon and the presentation of the contradiction of phylogenetic and cultural evolution in the context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Stodola, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta