Mgr. Tereza Zdařilová

Diplomová práce

Právo rozhodné pro dědické poměry s mezinárodním prvkem

Law Applicable to Cross-border Succession
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou určení rozhodného práva pro dědické poměry s přeshraničním prvkem. Kromě problematiky určení dědického statutu je značná část práce věnována analýze vzájemných aplikačních vazeb mezi jednotlivými prameny právní úpravy mezinárodními dědického práva, jež jsou relevantní pro české právní prostředí. Pozornost je rovněž věnována charakteristice rozsahu a podoby autonomie …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of determining the applicable law for successions with a cross-border element. In addition to the issue of determining the succession rules, a significant part of the thesis is dedicated to the analysis to the mutual relations between the different sources of the International law of succession legislation, which is relevant to the Czech legal environment. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta