Bc. Hana Nečadová

Diplomová práce

Matky samoživitelky – skupina ohrožená sociálním vyloučením

Single mothers – a group threatened by social exclusion
Anotace:
Diplomová práce „Matky samoživitelky – skupina ohrožená sociálním vyloučením“ pojednává o matkách, které z důvodu rozpadu vztahu či úmrtí partnera zůstaly na výchovu děti samy. Zabývá se otázkami, jak se svobodné matky vyrovnávají se svojí životní situací, jaké je jejich postavení na trhu práce, jaké jsou jejich finanční možnosti, jaké formy pomoci matky samoživitelky využívají, jak je vnímá společnost …více
Abstract:
The Diploma thesis „Single mothers – a group threatened by social exclusion“ deals with mothers, who raise children alone due to relationship breakdown or death. The thesis looks into questions of how single mothers cope with their life situation, what is their position in the labor market, what are their financial options, such forms of assistance to single mothers use, perceived by the society and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Hrdá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta