František Bartoš

Bakalářská práce

Etický hacking a bezpečnost

Anotace:
Práce se zaměřuje na etický hacking a potenciál, který v oblasti kybernetické bezpečnosti má. Práce má demonostrovat, jaké hrozby podnikům hrozí, jak se jim lze ubránit a jakou roli v tomto procesu hraje etický hacking a sociální inženýrství. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, byly vytvořeny tři případové studie. Ty se soustředí na fiktivní podniky, které operují na jiných trzích a zpracovávají …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on ethical hacking and the potential it has in the field of cybersecurity. The thesis demonstrate which threats companies face, how they can be defended, and what role ethical hacking and social engineering play in this process. To achieve this goal, three case studies have been developed. These case studies focus on fictitious companies that operate in different markets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartoš, František. Etický hacking a bezpečnost. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační a bezpečnostní systémy